top of page

Model Calibration and Predictive Uncertainty Analysis (The University of Southampton, UK)


Een week hard werken onder de inspirerende leiding van prof. John Doherty heeft mij duidelijk gemaakt welke grote praktische waarde PEST kan hebben voor iedereen die modelleert, dus niet alleen grond- en oppervlaktewater modelleurs. Een aanrader! (http://www.pesthomepage.org/)

Wilt u worden geattendeerd op nieuwe posts? Laat het hier weten!


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page