top of page

Scenario berekeningen Provincie Fryslân afgerond.

De opdracht van de Provincie Provincie Fryslân is afgerond (Scenario berekeningen grondwatermodel Van Oordt's Mersken - De Dulf). Leuke resultaten, bijvoorbeeld de GxG's in het scenario 'semi-historische situatie' en de berekende snelheid van de maaivelddaling door veenoxidatie (zie plaatjes hieronder).

Maar belangrijker: een tevreden opdrachtgever!

Wilt u worden geattendeerd op nieuwe posts? Laat het hier weten!


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page