top of page

Hydrologisch advies

- Analyse

- Modelbouw

- Kalibratie

- Modelsimulatie 

- Advies

Diensten

Modelberekeningen

 

Berekening stijghoogten, kwel & infiltratie, stroombanen, onzekerheidsanalyses etc.

Applicatie ontwikkeling

 

Klantspecifieke oplossingen voor technische gegevensverwerking en modelsimulaties

Detachering

 

Technische ondersteuning op locatie, projectbegeleiding

Effect bepalingen / voorspellingen

 

Nat- en droogteschade, zettingen, veenoxidatie, kwaliteitsontwikkeling waterwinning, verzilting, effecten op standplaatscondities etc.

Advies

 

Compenserende maatregelen, meetnetopzet, pompproefontwerp etc.

practice_areas
Second opinion / Reviews

 

Betere kwaliteit door constructief meedenken

Visie

Een goede onderbouwing van beslissingen die een impact kunnen hebben op mens en milieu is in toenemende mate van belang. De kwantitatieve onderbouwing van plannen met een ruimtelijke impact is daarom steeds vaker een vereiste. Modelsimulaties kunnen belangrijk bijdragen aan deze onderbouwing. Automatische kalibratiemethoden zoals PEST (http://www.pesthomepage.org/) maken een beheerst en reproduceerbaar kalibratieproces mogelijk en geven daarnaast informatie over de zekerheid van modeluitkomsten.

 

Modellen zijn steeds verfijnder en tegelijkertijd groter geworden. Van modelspecialisten wordt het uiterste gevraagd om binnen het raamwerk en tijdsbestek van een project besluitvormers van voldoende en correcte informatie te voorzien. 

 

Niet altijd is deze capaciteit binnen een bestaande organisatie aanwezig. Het kan dan verstandig zijn een beroep te doen op een externe partij. C.H. van Immerzeel geeft sinds 1999 hydrologisch advies aan overheden, semi-overheden en bedrijven, met name als het gaat om complexe grondwater modelberekeningen. Goed overleg met de opdrachtgever zorgt ervoor dat er tijdig een goed en bruikbaar advies ontstaat.  

 

our_vision

CONTACT

IDO-Doesburg B.V.

Contactgegevens

Koppelweg 18

6982 AE Doesburg

 

Tel. 0313-482227

e-mail idodoes@xs4all.nl

 

  • LinkedIn Social Icon
C.H. van Immerzeel
Hydrologisch adviseur
Tel. 0649098842

Stel hieronder uw vraag.

Success! Message received.

contact
ATTORNEYS
bottom of page